Wave

Energetická trieda A
merná potreba tepla na vykurovanie
42 kWh/m².a
Vonkajšia stena = 0,15 W/m².K
Plochá strecha = 0,10 
W/m².K
Okná, dvere = 
0,60 W/m².K

Platné od 1.1.2021 ( STN 73 0540-2 )

Tepelný odpor obvodovej konštrukcie
R = 6,5 m².K/W
Tepelný odpor ob
vodovej konštrukcie strechy
R = 9,9 m².K/W

Ďakujeme za zaslanie spravy!

Bratislava

Topoľčany