Typové projekty rodinných domov

Wave

SLUŽBY

Vypracovanie štúdie a projektov pre úrady. Územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Vypracovanie dispozičného, hmotového, materiálového riešenia predstavy klienta. Predpríprava pre stavebné úrady.

STAVEBNÉ POVOLENIE

Dopracovanie štúdie pre stavebné úrady. Technické návrhy a napojenia na inžinierské siete.

REALIZAČNÝ PROJEKT

Projekty a detaily pre zhotovenie stavby.

Ďakujeme za zaslanie spravy!

Bratislava

Topoľčany